Music Research Newsletter – 45

Music Research Library

Contact Us                 Unsubscribe            Follow us

Music Research Newsletter – 45

07-Dec-2019

What’s new in Music Research Library

Acknowledgement

We would like to thank the following contributors to the Music Research Library:  

 • Dr. Aravindhan Ranganathan for song notation manuscripts ,
 • Mr. P S Gnanaprakash – for many books and also for giving us the link for Tamil Nadu Digital Library,
 • Dr S. Palaniappan – for two books,
 • Dr. Kanakam Devaguptapu – for contributing an exhaustive Table of Contents- cum-Index for the Telugu book ‘Kshetraya Padamulu’ edited by Gidugu Venkata Sitapati.

New Uploads

The following are the new uploads to the Music Research Library:

Articles:

 • Manuscripts of Tanjore Quartette, by Aravindhan Ranganathan
 • Nirupanas of Muddusvamy Dikshitar, by Aravindhan Ranganathan
 • Raga Ramakali and Krti Rama Rama, by Aravindhan Ranganathan
 • Varadaraja ninnu kori in Svarabhushani, by Aravindhan Ranganathan
 • 60 years of Akashvani Sangeet Sammelan, by Jawahar Sircar
 • Kerala’s Musical Heritage, Traditions and Texts, by C Rajendran
 • Tamiz Icaiyiyalil Ezal, by S A Veerapandiyan
 • Status of Tamiz icai, by S A Veerapandian

Books in English:

 • Kuppuswami Sastri Birth Centenary Commemoration Volume Part 2, edited by S S Janaki
 • The Psychology of Music, by H P Krishna Rao
 • Wealth of Sanskrit Manuscripts in India and Abroad, by K T Pandurangi
 • Music of Kerala and other Essays, by R Vasudeva Poduval
 • Pictures of Famous Composers, Musicians and Patrons, by P Sambamurti
 • Studies in Indian Dance, by R Sathyanarayana
 • Facets of Notation in South Indian Music, by Sharada Gopalam
 • Kunchan Nampyar, by V S Sharma
 • Folk Dances of South India, by H S Spreen
 • A Short Guide to the Sittannavasal Monuments, by S Swaminathan
 • Ajanta: A Layman’s Guide, by S Swaminathan
 • An Introduction to Tamil Prosody, by S Swaminathan
 • An Introduction to Poetical Metres of Sanskrit, by S Swaminathan and S Uma
 • The Letters of Wolfgang Amadeus Mozart – Vol..1
 • Art and Architecture of Tamils vol.2, edited by K Bhagavathi
 • Handbook of Musical Evangelism, by L I Stephen and H A Popley

Books in Tamiz:

 • Nalluraikkovai, Parts 1, 2 and 3 by U Ve Saminathayyar
 • Ettukudi Subramanyar peril SangIta kIrttanai of Ambalavana Nayanar
 • Cilappadikarattil kanappadum Icaippadalgal, by E Angayarkkanni
 • Sundarar Tevarap padalgalil Icai, by E Angayarkkanni
 • Tamizicai Ilakkana Varalaru, by Mu Arunacalam
 • Dikshitar Padiya Tiruttalangal, by Bharanidharan
 • Kirttanaippadal Tirattu, by Dandapani Svamigal
 • Sangitamani Davitaracan, by S K Devasikhamani
 • Bharatanattiyattil Tamizicaippadalgal, by Gnana Kulendran
 • Tamiz Villuppattukkal, by T C Gomathinayakam
 • Icaiulagil Maha Vaidyanatha Sivan Part 1 & 2, by V S Gomathisankara Ayyar
 • Nandanar CarittirakkIrttanai of Gopalakrishna Bharati, ed. Arunacala Mudaliyar
 • Iramanatak Kirttanai Iyarriya Arunacalakavi Carittiram
 • Iramanataka Kirttanaigal of Arunacala Kavi, ed. Pa Sa Sundaranar
 • CilappadikArattil Icaiccelvangal, by Salem S Jayalakshmi
 • Tamizicai Ilakkana Marabu, by Salem S Jayalakshmi
 • Amuda Tamizicai, by Ku Sa Krishnamurti
 • Sangita Bala Vidyabodhini, by Krishnayya and Abbay Naidu
 • Tamizicaip Peragaradi, by Na Mammadu
 • Sangita Alankaram, by M Munusami Nayudu
 • Tirupporur Andavan peril KIrttanai, by Muttukumarasvami
 • German Silver Carittirakkirttanai, by Nataraja Acari
 • Kirttanai Malai, Papanasam Sivan
 • Icai Mani Malai, by Periyasamit Turan
 • Navamani Icai malai, Periyasami Turan
 • Tamizaga Nattuppura Kalaigal, by A N Perumal
 • Kirttanai Amudam, by Periyasami Turan
 • Tamizicaip Padalgal, by Puduvai Civam
 • Tyagarajar, by V Raghavan
 • Ramanatakam of Arunacala Kavi and Oradi Kirttanai 1923
 • Sri Tyaga Brahmopanishat, by K K Ramasvami Bhagavata
 • Naukacaritam ennum Kannan Lilai Kakshiyodak Kummi, by Srirangam Ranganayaki Ammal
 • Tamizicaik Kalaik Kalanjiyam Part 2, 3 and 4 by Vi Pa Ka Sundaram
 • Tamizicai Iyal, by Vi Pa Ka Sundaram
 • Tolkappiyattil Icaikkurippugal, by Vi Pa Ka Sundaram
 • Kizvelur Minakshisundaram Pillai Padalgal Aimbadu, by Tu A Tanapandiyan
 • Nalluraikkovai Part 4, by U Ve Saminathayyar
 • Tamizicaip Padalgalum Nattiyap Padangalum, by Vasudeva Kavi
 • Aindu Tamizicai Nattiya Nadagangal, edited by Va Venugopalan
 • Sambamurti-etal-ed-kunRakkuDi-kumaran-pEril-kIrttanaigaL-1961-TNDL
 • KunrakkuDi Kumaran Peril Kirttanaigal, ed. by P Sambamurti and Chittoor Subramanya Pillai
 • Hiranya or Pirahalada, by Sankaradas Svami
 • Arunagirinathar Tiruppugaz urai, by Kripanandavariyar
 • Valli Parinayam, by Kadalur N Balaramayyar
 • Pattugalum Gitangalum Kirttanaigalum, by J H Dass Pillai
 • Pazani Andavar Kirttanai, by Duraisamikkavirayar
 • Vallalaracan Icai Natakam, edited by S A K Durga
 • Rajamanikkam Pillai, by Ellarvi
 • Rengun Burma Tappu Nondiccindu, by C Iramasami Ayyangar
 • Three Tamil Operas, edited by Ki Va Jagannathan
 • Samavedam: Tamiz Mozipeyarppur, by Ma Ra Jambunathan
 • Sri Detcanamurti Svamigal Battirasak Kirttanai Part 3, by Karunayananda Jnanabhupati
 • Natana Gopalanayaki Svamigalin Carittiram Part 2, edited by Lakshmana Ayyar
 • Vattiya Marabu, by A Na Perumal
 • Purvika Sangita Unmai, by M K M Ponnuccami Pillai
 • Vatsala Kalyanakkummi, Srirangam Ranganayaki Ammal
 • Paramananda Bhaktirasa Kirttanai, by Sankaradas Svami
 • Lava Kuca Natakam, by T T Sankaradas Svami
 • Vallit Tirumanam, by T T Sankaradas Svami
 • Iraga Tala Pirattaram, by S Saundarapandiyan
 • Nalangu Mettu Iramayanam, by S Saundarapandiyan
 • Tamiz Kirttanaigal, S Saundarapandiyan
 • Rukmangada Carittiram, edited by Ko SethuramanKo
 • Sivananda Svami Kaliyuga Sanmarga SangIta Bhaktirasak Kirttanaigal
 • Sri Bhakta Prahlada Natakam, by V A Tyagaraja Chettiyar
 • Sri Krshna Namamrta Rasam Satsampradaya Bhajanai paddhati, by Vedammal
 • Sri Sabhanadar Peril Muttuttandavar Padiiyaruliya KIrttanangalum Padangalum
 • Sri Sabhanadar Peril Muttuttandavar Padiyaruliya KIrttananum Padamum
 • Sri Sivasubramanya Svami Peril Parsi Hindustan Bhajanai Kirttanaigal, by Velur Narayanasvami Pillai
 • Bharata Nattiya Sastiram, by S N Srirama Desikan
 • Karaikkal Ammaiyar Padalgal Or Ayvu, by S Subbulakshmi Mohan
 • Narambuk Karuvigal, by S Subbulakshmi Mohan
 • Muttuttandavar, by BkTm-Suddhananda Bharati
 • Vaggeyakarargalin Carittiram, by A Sundaram Iyer
 • Sundaramurti Svamigal Tevaram, Tiruppanandal edition
 • Arunacalakavi Irama Nataka Icaip Padalgal, Tamizicaip Padalgal series
 • Tirujnanasambanda Svamigal Tevaram, Tirupppanandal edition
 • Tirukkurraaralak Kuravanji of Tirukudaracappa Kavi
 • Ghanam Krshnayyar, by U Ve Saminatha Ayyar
 • Gopalakrshna Bharatiyar, by U Ve Saminatha Ayyar
 • Nan Kandadum Kettadum, by U Ve Saminatha Ayyar
 • Adi Sangita Ratnavali, by K V Srinivasa Ayyangar
 • SangIta Rasarnavam, by K V Srinivasa Ayyangar
 • Bhajana Jivaratnamirtam Bhaktirasak Kirttanm Part 2, by T K Sundaram
 • Mirudanga Padamurai, by Mayilattur Sami Ayyar
 • Pallavi Ratna Mala, by Tinniyam Venkatarama Ayyar
 • Sri Muttayya Bhagavatar Carittiram, by H Vaidyanathan
 • Panar Kaivazi Enappadum Yaznul, by A A Varagunapandiyan
 • Praglada Carittiram, by Vembu Ammal
 • Sangita Oli Nul, by R K Viswanathan
 • Tamiz Kirttanangal Toguppu
 • Srirama Carita Gitam, by Papanasam Sivan
 • Tamizk Kirttanaigal, edited by R Vasantakalyani
 • Bharati Icai Iyal Payirchi Nool-2, by S V Leela
 • Thanjai Peruvudayan Perisai, ed. K P Kittappa and K P Sivanandam
 • Lyra Tamulica. Gita Kalambakam: Christian Hymns
 • Azagar Kuravanji of Kavi Kunjara Bharati, edited by K Nagamani
 • Sri Sarabhendrabhupala Kuravanji, by Sivakkozundu Desikar
 • Alaya Vazippattil Icai, by B M Sundaram
 • Bhajana Ratnakaram, compiled by Anantanandendra Sarasvati

Books in Telugu:

 • KovelaSanta tyAgarAja sangIta rUpakamulu
 • SangIta Sudhasangrahamu, by Munusvami Nayudu
 • Compositions of Sri Syama Sastri, by N C Parthasarathi and Dvaraka Parthasarathi
 • Prahlada Bhakti Vijayamu, of Andhra Bharati dot com

Manuscripts:

 • Naukacaritramu of Tyagaraja
 • Notations of Songs – GOML-B730-tel-R1576
 • Notations of Songs – GOML-B742-tel-R1588
 • Sangitanarayana of Narayana Deva 4 -Asiatic Society, Kalkatta
 • Sadragacandrodaya of Pandarika Vitthala – Asiatic Society, Kalkatta
 • Pancamasamhita – Asiatic Society, Kalkatta
 • Dasarupa – BORI
 • Dasarupa with Avaloka commentary – BORI
 • Talalakshanam – BORI
 • Natya Darpana Sutra – BORI
 • Talacandrika – GOML-R13885
 • Matanga Bharatam 2 – RSN-TMSSML-B11546-D10669
 • Sangitaraja (Rasaratnakosa) of Kumbhakarna- OIB-9933
 • Sangitaraja (Vadyaratnakosa) of Kumbhakarna -OIB-9934
 • Sangitacintamani (Nrttadhyaya) – SVUORI
 • Sangita Saramrta of Tulaja – SVUORI-Ms4
 • Talalakshanam – Kariavattam
 • Music Notebooks of Brinda Krishnamurti
 • Natyasastra of Bharata Ch 31 Last-9pages – GOML

Source Texts:

 • Bharatasangraham of Aram Valarttan, ed. Vellai Varananar
 • Bharatasenapatiyam 1944
 • Divakaram Part 2, ed. Shanmugam Pillai and Sundarmurti
 • Pancamarabu of Arivanar, edited by Deivasikhamani Gavundar
 • Pingalandai ennum Pingala NigaNTu 1890, edited by Ti Sivan Pillai
 • Pingalandai-ennum-pingala-nigaNTu-1968
 • Natyasastra and Abhinavabharati Commentary with Hindi translation, by Madhusudan Sastri, vol.3
 • Hindi Abhinavabharati, chapters 1,2&6, by Acarya Visvesvara

Dissertations:

 • Divyanama & Utsava-sampradaya Kirtana-s of Tyagaraja, by S K Rajalakshmi
 • Musical Compositions of Subbarama Diksitar, by N Vijayalakshmi
 • Manodharma Sangitamulo Kalapramanamu, by B Radha Sarangapani
 • Sampradayavil Icai Medaigalin Nerkanal, by S Kamakshi
 • List of Dissertations on Music at the Madurai Kamaraj University

Periodicals:

 • Pd-Journals-1-0010.zip
 • Journals-2 Tamiz
 • Magazines-2 Tamiz
 • Magazines-3
 • Newsletters-1
 • Newsletters-2 Tamiz
 • Photographs of Karnataka Musicians from Periodicals
 • Seminar Reports – 1
 • Shanmukha Journal – 2011 to 2015
 • Music Souvenirs – Volume-3
 • Music Souvenirs – Volume-4
 • Music Souvenirs -Volume-5 – Tamiz

View Tables of Contents of issues of periodicals from 2013 to 2019 here 

Useful Links Page

A separate page has been created that has links to other websites – please click here to view the page.

Contact Us

Arati Rao, Vidya Jayaraman and N. Ramanathan

email: mrlibrary.adm@gmail.com

Follow us on facebook

Unsubscribe From Newsletter

Please email us at mrlibrary.adm@gmail.com with the word ‘Unsubscribe’ in the subject line