Nartananirnaya of Pandarika Vitthala - RSN-ASB

Dublin Core

Title

Nartananirnaya of Pandarika Vitthala - RSN-ASB

Creator

Pandarika Vitthala

Identifier

RBmfx-197

Language

Samskrtam / Devanagari

CatalogID

RBmfx-197-RSN-ASB-nartana-nirNaya-019.pdf

Description

Type

Manuscript