BkTm-AnantakrshnayyarA-abhayAmbA-navAvaraNam-1956-0074

Dublin Core

Title

BkTm-AnantakrshnayyarA-abhayAmbA-navAvaraNam-1956-0074

Creator

A. Ananthakrshnayyar

Identifier

0074

Language

Samsktra / Tamiz

CatalogID

BkTm-AnantakrshnayyarA-abhayAmbA-navAvaraNam-1956-0074

Description

Subject

Music - Karnataka
Music - Muttusvami Dikshita, Kirtana-s, Abhayamba of Mayiladuturai

Publisher

Sri Guruguha Ganavidyalaya Pracuram, Kalkatta

Contributor

Ramanathan N

Type

Text

Date

2015-05-16

Format

Book scan