Sri Krishnaleelatharangini of Narayana Tirtha-Part 2, translated into Tamiz by Varagur K Srikantan

Dublin Core

Title

Sri Krishnaleelatharangini of Narayana Tirtha-Part 2, translated into Tamiz by Varagur K Srikantan

Creator

Srikantan, Varagur K

Identifier

0536a

Language

Samskrtam, Tamiz

CatalogID

BkTm-Varagur-Srikantan-Trnsln-Sri-Krishnaleelatharangini-of-Narayana-Tirtha-Pt2-0536a.pdf

Description

Type

Book