Sangita Sara Sangraha of Ghanashyamadasa, edited by Svami Prajnanananda, 1956

Dublin Core

Title

Sangita Sara Sangraha of Ghanashyamadasa, edited by Svami Prajnanananda, 1956

Creator

Author: Ghanashyama Dasa
Editor: Svami Prajnanananda

Identifier

0068

Language

Samskrta

CatalogID

TxtSkt-sangIta-sAra-sangraha-of-GhanashyAmadAsa-0068.pdf

Description

Type

Source Text