Sangraha Cudamani of Govinda and Bahattara Melakarta of Venkata Kavi, edited by S Subrahmanya Sastri, 1938

Dublin Core

Title

Sangraha Cudamani of Govinda and Bahattara Melakarta of Venkata Kavi, edited by S Subrahmanya Sastri, 1938

Creator

Author: Govinda
Editor: Subrahmanya Sastri, S

Identifier

0070

Language

Samskrta

CatalogID

TxtSkt-sangraha-cUDAmaNi-AdyarLibrary-1938-0070.pdf

Description