Venkataramana Bhagavatarin Svara Sahityangal & Vazkkai Varalaru, edited by, V N Nagaraja Bhagavatar &

Dublin Core

Title

Venkataramana Bhagavatarin Svara Sahityangal & Vazkkai Varalaru, edited by, V N Nagaraja Bhagavatar &

Creator

Nagaraja Bhagavatar, V N & Damodaran, T R

Identifier

0086

Language

Telugu, Samskrta / Tamiz

CatalogID

BkTm-Nagaraja-vEnkaTaramaNaBhagavatar-sAhityangaL-varalAru-1991-0086.pdf

Description

Subject

Music- Karnataka
Music - Venkataramana Bhagavatar, Compositions, Kirtana, Varnam, Svarajati, Tillana

Publisher

Sri Venkataramana Bhagavatar Jayanthi Committee

Contributor

Ramanathan N

Type

Text

Date

2015-05-16

Format

Book scan