Sangita Samaya Sara of Parsvadeva, edited by Acharya Brhaspati, 1977

Dublin Core

Title

Sangita Samaya Sara of Parsvadeva, edited by Acharya Brhaspati, 1977

Creator

Brhaspati K C D -ed.

Identifier

0088

Language

Sanskrit, Hindi

CatalogID

TxtSkt-sangIta-samaya-sAra-Parsvadeva-Ed-BrhaspatiKCD-1977-0088.pdf

Description

Type

Text

Date

14-Feb-2018

Format

PDF