Bharatiya Sangita Mem Tala aur Rupavidhana by Subhadra Chaudhary: A review by N Ramanathan

Dublin Core

Title

Bharatiya Sangita Mem Tala aur Rupavidhana by Subhadra Chaudhary: A review by N Ramanathan

Creator

Ramanathan N

Identifier

0703

Language

English

CatalogID

AE-RamanathanN-BkRev-11-tAla-aur-rUpavidhana-by-Subhadra-Chaudhary-0703.pdf

Description

Type

Article