Natya Kavita Sangraha, by Vishnu Amrita Bhave -1885

Dublin Core

Title

Natya Kavita Sangraha, by Vishnu Amrita Bhave -1885

Creator

Vishnu Amrita Bhave

Identifier

0002

Language

Marathi

CatalogID

BkMar-VishnuAmritaBhave-nATya kavitA sangraha-1885-0002.pdf

Description

Type

Book