Nartananirnaya of Pandarika Vitthala - RSN-OIB-11620

Dublin Core

Title

Nartananirnaya of Pandarika Vitthala - RSN-OIB-11620

Creator

Pandarika Vitthala

Identifier

RBmfx-196

Language

Samskrtam / Devanagari

CatalogID

RBmfx-196-RSN-OIB-11620-nartana-nirNaya-017.pdf

Description

Type

Manuscript